Website Banner

     
 
 
     
                                       
สถานรับเลี้ยงเด็ก P-genius Nursery                                       
    "พี-จีเนียสเนอสเซอรี่"  สถานรับเลี้ยงเด็ก (Nursery)  ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างลงตัวที่สุด เพื่อเด็กโดยเฉพาะ  มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่โล่ง โปร่งสบาย การระบายอากาศดี อัตราส่วนครูผู้ดูแลต่อเด็ก อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม เพื่อให้การดูแลเด็กๆได้อย่างทั่วถึง

     "พี-จีเนียสเนอสเซอรี่"  เน้นความรัก และความเข้าใจเพื่อให้เด็กๆ ได้รู้สึกถึงความอบอุ่น ปลอดภัย เน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กในทุกมิติ ทั้งด้านร่างกาย  สังคม อารมณ์ ปัญญา โดยมีคุณหมอเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้การดูแลเด็กๆ  ดำเนินไปอย่างเหมาะสมและสร้างพัฒนาการได้ตามวัย


     หากคุณพ่อคุณแม่ กำลังมองหาบ้านหลังที่สองสำหรับคุณลูกๆ  "พี-จีเนียสเนอสเซอรี่"  คืออีกหนึ่งทางเลือก ที่ต้องหาโอกาสมาเยี่ยมชมสถานที่จริงก่อนตัดสินใจ
 

   

บรรยากาศภายใน มีการตกแต่งให้เหมาะสมกับการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กได้ทุกมิติ และ ตอบสนอง ต่อความต้องการของคุณพ่อคุณแม่ ได้เป็นอย่างดี


   ห้องเรียน มีพื้นที่ขนาดใหญ่เพียงพอต่อกิจกรรม มีระบบการถ่ายเทอากาศที่ดี คุณลูกๆจะได้ประโยชน์ จากสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตได้ดี

   ห้องพยาบาล ถูกจัดแยกสัดส่วนออก เพื่อไม่ให้เกิดการติดต่อระหว่างเด็กด้วยกัน และมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างเหมาะสม

 
   พื้นที่สำหรับเด็กอ่อน  กั้นสัดส่วนเสำหรับเด็กเริ่มหัดคลาน วัยเตาะแตะ  ป้องกันการล้ม หรือกันกระแทก ได้เป็นอย่างดี  
 
 
  มุมของเล่น เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมที่ กระตุ้นพัฒนาการสมองซีกขวา ทั้งด้านศิลปะ อารมณ์ การใช้ภาษา และการแสดงออกอื่นๆ รวมทั้งให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน

    ห้องกิจกรรม มีอุปกรณ์และสื่อการสอนให้เด็กได้มีส่วนร่วม เช่น การเล่านิทาน การฝึกปั้นแป้งโด  การทำงานศิลปะ การร้อง การเต้น ฯลฯ

    
    ความปลอดภัย  มีการติดตั้งระบบความปลอดภัยด้วยการบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 20 ตัว
   ผู้ปกครองสามารถดูภาพคุณลูกๆ ให้อยู่ในสายตาได้ตลอดเวลา จากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน
    
    ดูแลนอกเวลารับส่งปกติ  หากคุณพ่อคุณแม่ มารับในเวลาปกติไม่ทัน ก็หมดห่วง เพราะเรามีบริการพิเศษดูแล ก่อนหรือหลังจากเวลาเลิกปกติ


 
         ห้องน้ำ และ สุขภัณฑ์  ได้รับการออกแบบมาเพื่อขนาดของเด็กโดยเฉพาะเพื่อให้ เด็กๆได้มีโอกาสฝึกใช้อย่างถูกสุขลักษณะ และเป็นการฝึกให้เด็กได้มีความสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป 


ติดตามกิจกรรมต่างๆผ่าน
Facebook
 
 
 
 
     
 
 
      
    
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม    081-552-6687,089-142-6023,  

การบริการ  
ตารางกิจกรรมประจำวัน ระดับเด็กอายุ 1-3 ปี ตารางกิจวัตรประจำวัน ระดับเด็กอายุ 0-12 เดือน 
ตารางอาหารประจำวัน    
วันหยุดประจำปี 
เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 
ดาวโหลดแบบฟร์อมต่างๆ      
 
 
     
Current Pageid = 1